Ürün Odaklı Finans Merkezleri

Ürün Odaklı Finans Merkezleri

Bazı finans merkezleri, belirli hizmet alanlarına veya ürüne odaklanmıştır. Bunlar;

  • Finans piyasalarını ve hukuki yapıları belirli finansal hizmetlerin sunulmasında avantaj yaratacak şekilde düzenleyen merkezlerdir.
  • Bazı finansal ürün ve hizmetlerin sunumunda yabancı mali kurumlara yönelik vergi ve benzeri avantajlar sunarak uluslararası alanda ihtisaslaşmaya yönelmektedir.
  • Genellikle uluslararası veya bölgesel finans merkezlerine yakın yerlerde kurulup bu merkezlerin belirli finansal hizmetler için tamamlayıcısı konumundadırlar.

 

Örneğin: Lüksemburg yatırım fonu merkezi, Frankfurt bankacılık merkezi, Zürih özel bankacılık merkezi, Dublin operasyonel işlemler merkezi olmuştur.