KUALA LUMPUR BÖLGESEL FİNANS MERKEZİ

Malezya’nın finansal serbestleşmeye 1973 tarihinden itibaren başladığı görülmektedir ancak 1973’ten 1991 yılına kadar bankalarının yapısı liberal statüde değildir, bu sebepten ülkenin liberalleşme tarihi 1991 tarihinden itibaren değerlendirilmektedir. (Takım, 2012: 24) Bununla birlikte Malezya’nın finansal serbestleşmeye başladığı tarihten itibaren islami finans alanında öne çıktığı ve uzmanlaştığı görülmektedir. Günümüzde Malezya’daki İslami finans, kapsamlı ve sofistike bir islami finans pazarına dönüşmüştür. Ülkede güçlü bir düzenleyici, denetleyici kurum bulunmakla birlikte derin bir birincil pazar ve aktif bir ikincil sukuk pazarı mevcuttur. Malezya’nın İslami finans piyasası, iş birliği, yenilikçilik, uzmanlık ve anlaşma akışı gibi çok elverişli bir iş ortamı özelliği ile küresel endüstri oyuncularını ve piyasa aktörlerini kendisine çekmektedir. Ülke 2006 yılında islami finans piyasalarının sağladığı yararlardan daha sistematik bir biçimde fayda elde edebilmek amacıyla MIFC girişiminin başlatılmasıyla kurulan Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi’ni (MIFC) faaliyete sokmuştur. MIFC topluluğu merkez bankası da dâhil olmak üzere, ülkenin finans sektörü düzenleyicilerinin ortak ağıdır. Bu ağın içerisinde Malezya menkul kıymetler Komisyonu, finansal hizmet kurumları ve Borsa Malezya (Kuala Lumpur Menkul Kıymetler Borsası), Devlet bakanlıkları ve acenteleri, İslami bankacılık sektöründen sektör oyuncuları, takaful, yeniden takaful ve İslami sermaye piyasası endüstrileri, beşeri sermaye geliştirme kurumları, yasal firmalardan ve şeriat danışmanlıklarından vergi ve denetim firmalarına ve araştırma şirketlerine kadar çeşitli profesyonel olarak yan finansal hizmetler üreten kurumlar yer almaktadır. (MIFC Resmi sitesi, Erişim, 03,03,2019) Malezya hükümeti bir UFM’ye sahip olmanın kapsamlı getirilerini ve iktisadi yapıyı dönüştürücü etkisinin farkındadır. Bu doğrultuda Kuala Lumpur Uluslararası Finans Bölgesi sürekli hükümet tarafından desteklenmekte ve ekonomik dönüşüm programının bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. 2010 yılında geliştirilmeye başlanan dönüşüm programı Malezya yetkililerine göre ülke için bir finans merkezi olmaktan çok daha öte bir anlam taşımaktadır. Yetkililere göre proje tüm fazlarıyla tamamlandığında yalnızca bankacılık ve finansı merkezileştirecek bir alan yaratılmış olmayacak, aynı zamanda ekonomi içerisinde yardımcı faaliyetler için de bir katalizör görevi üstlenecektir.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN TÜRKİYE REFAHINA VE KALKINMAYA ETKİSİ , MUSTAFA ÖZTÜRK , 2020