Türk-İngiliz İş Konseyi Bir Araya Geldi

Türk-İngiliz İş Konseyi Bir Araya Geldi

 

Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından 30-31 Mart’ta Londra’da düzenlenen ve Türkiye ile İngiltere’nin ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan “Grow With Turkey” Roadshow’u başladı. Roadshow’a iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından karar vericiler katılıyor.

Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından Londra’da düzenlenen “Grow With Turkey” Roadshow’u, iki ülkenin iş, siyaset ve akademi çevrelerinden karar vericileri ve kanaat önderlerini buluşturdu.

DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi Eşbaşkanları Suzan Sabancı Dinçer, Sir Julian Horn-Smith ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan Roadshow’da T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanı Lord Green of Hurstpierpoint de birer konuşma yaptılar.

Konuşmasında Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğun sağlam temellere dayandığını belirten Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, ?Bu güçlü ilişkiyi daha üretken hale getirmek ve yeni bir “Altın Çağ” başlatmak için yola çıkmış durumdayız. Etkinliğin Türk-İngiliz ilişkileri için önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum? dedi. Türkiye ile İngiltere arasındaki mevcut ticaret hacmi ve yatırım düzeyinin değerlendirilebilecek potansiyelin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Sabancı Dinçer, “Türkiye ve İngiltere pek çok önemli uluslararası meselede ortak bir perspektifi paylaşıyor. Aramızdaki ilişkinin yarının Avrupa’sı açısından da bir istikrar ve refah ekseni yaratacağı kanısındayım” dedi.

Sir Julian Horn-Smith ise hızla büyüyen, dinamik bir ekonomi olan Türkiye’nin 20 yıl içinde İngiltere’nin GSYİH’ sına ulaşacağını belirtti ve “Mevcut işbirliği alanlarının genişletilmesinden iki ülkenin de büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde hedefin, beş yıl içinde ticaret hacmini iki katına çıkarmak olarak belirlendiğini, bu hedefin aşılabileceğini söyledi. Türkiye’nin yakın çevresindeki ülkelerde Türkiye’nin ilişkilerinden faydalanarak ortak iş yapabileceklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu diğer işbirliği alanlarını şöyle sıraladı: ? Basra’da ortak bir Nitelikli Sanayi Bölgesi kurabiliriz. İstanbul’un finans merkezi olması projesinde Londra’nın tecrübelerinden faydalanabiliriz. Temiz enerji alanında ortak çalışabiliriz. Savunma sanayi alanında araştırma-geliştirme projeleri yürütebilir ve Türkiye’nin bu alanda sunduğu teşviklerden faydalanabiliriz.

Türkiye’nin İngiltere ile siyasi anlamda mükemmel ilişkileri olduğunu ve Grow With Turkey roadshow ’unun bunu ekonomiye taşımak için önemli bir rol oynayacağını belirten T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Türk şirketleri çok aktif. Neden bu ülkelerde birlikte çalışmayalım” dedi.

Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanı Lord Green of Hurstpierpoint, Türkiye’nin hızlı büyüyen, dinamik bir pazar ve Avrupa’nın BRIC’i olarak 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Roadshow’da açılış konuşmalarının ardından makroekonomik değerlendirmeler yapılırken, bu bölüme, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı İlker Aycı, The Financial Times Ekonomi Baş Editörü Martin Wolf ve Chatham House Başkanı ve İngiltere Merkez Bankası eski üyesi DeAnne Julius konuşmacı olarak katıldı.

Makroekonomik değerlendirmelerin ardından dört farklı konuda paralel panellere geçildi.

Bölgesel finans merkezi olarak Türkiye konulu panelde, kriz sonrası dönemde uluslararası finans merkezleri, İstanbul’un bir finans merkezi olarak yeri, ?Finans Merkezleri: Deneyimler ve üstesinden gelinmesi gereken meseleler başlıkları altında değerlendirmeler yapılacak.

Bölgesel bilişim merkezi olarak Türkiye? konulu panelde, Türkiye?deki bilişim teknolojileri sektörünün büyüme potansiyeli ve altyapı yatırımları ile AR-GE açısından sunduğu yeni fırsatlar tartışılacak.

Enerji koridoru olarak Türkiye? panelinde, enerji talebindeki artış ve buna paralel olarak ihtiyaç duyulan özel sektör yatırımlarının düzeyi, alternatif enerji sistemleri ve Türkiye?nin coğrafi konumundan dolayı enerji yollarındaki geçiş ülkesi olma özelliği ele alınacak.

Gelişen altyapı sektöründe uluslararası iş imkanları açısından Türkiye? konulu panelde ise Türkiye?nin altyapı ajandası, bir lojistik merkezi olarak Türkiye?nin sunduğu fırsatlar, piyasa koşullarının altyapı yatırımları üzerindeki etkileri, dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında küresel ve yerel altyapı sektörünün durumu, Türk emlak sektörüne ilişkin perspektifler gibi bir dizi başlık altında değerlendirmeler yapılacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından düzenlenen Roadshow’da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da onur konuğu olarak birer konuşma yapacak.

Grow With Turkey? Roadshow?u kapsamında 30 Mart akşamı Türkiye?nin Londra Büyükelçiliği ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Ayrıca 31 Mart akşamı, roadshowa katılan Türk ve İngiliz işadamlarının katılımı ile Sotheby?s?in ?Çağdaş Türk Sanatı Müzayedesi? öncesinde bu müzayededen seçkin eserlerin sergileneceği bir ön gösterim gerçekleştirilecek.