İstanbul Finans Merkezi 150 Bin Kişilik İlave İstihdam Yaratır

İstanbul Finans Merkezi 150 Bin Kişilik İlave İstihdam Yaratır

 

“25. Avrupa İnsan Yönetimi Konferansı’nda konuşan Özince, Türkiye’nin 2001 krizi döneminde Avrupa’yı “iyi örnek” olarak gördüğünü ve kurallarını aldığını, bugün Türkiye’nin, örnek aldığı Avrupa ülkelerinden çok daha sağlam ve güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

 

2001 kriz dönemini hatırlatan Özince, 1999 yılında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı olduğunu, 80 üyeleri bulunduğunu, devletin bankalara yüzde 100 garanti verdiğini, bütün bankaların devlet bankası gibi olduğunu, işlerin gayet güzel gittiğini ve yüksek reel faizle birlikte güzel paralar kazanıldığını kaydetti.

 

Daha sonra siyasi ve ardından ekonomik istikrarsızlıkla birlikte, bugün dünyada birçok ülkenin yaşadığı gibi bankaların diz üstü çöktüğünü ve iflasın eşiğine geldiğini anımsatan Özince, o dönemde bankaların yarısının kapatıldığını ve 52 bin kişinin işini kaybettiğini, banka sayısının ise 80’den 40’a düştüğünü belirtti. Özince, kalan 40 bankanın ise çok gönüllü sermayedarlar ve yönetimlerle tekrar ayağı kaldırıldı vurguladı.

 

“2001’den beri bankamda otorite denetimi bitmedi, Bugünlere tesadüfen gelmedik”

Bunu yaparken “iyi örnek” olarak görülen Avrupa’daki kuralları, en başta ülke ekonomisiyle ilgili kuralların derhal alındığını vurgulayan Özince, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gittiğim bütün uluslararası toplantılarda, Türkiye’nin maastricht kriterlerine nasıl uyan bir ülke olduğunu, Basel prensiplerine sermayemiz kıt olsa bile sermaye açısından nasıl uyduğumuzu, hiç hoşuma gitmese bile denetimi nasıl sıkı yaptığımızı anlatıyorum. Yani denetlenen olarak hiç hoşuma gitmiyor ve 2001?den beri benim bankamda otorite denetimi bitmedi. Sürekli denetim var. Kim ister bunu? Ama biz bugünlere böyle geldik. Tesadüfen gelmedik. Dolayısıyla bugün Türkiye’de ülke olarak da, finans sektörü olarak da bundan bir övünç duymuyorum ama iyi diye örnek aldığımız ülkelerin örneklerinden çok daha sağlam ve güçlüyüz.”

 

İstanbul’un Finans Merkezi Olması

İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması konusunu da değerlendiren Özince, uluslararası danışmanlık kuruluşu Deloitte ile TBB’nin, İstanbul’un finans merkezi olması konusunu ele aldıklarını açıklayarak, ortaya çıkan sonuçları şöyle açıkladı: “İstanbul, özellikle nitelikli insan gücü, giderek düzelen imaj, bilhassa ekonomik istikrar, iş yapma kolaylığı, iş yapma maliyeti ve profesyonel hizmetlere erişilebilirlik konusunda benzer ülkelerden daha iyi. Benzer ülke derken ne New York’la, ne Londra ile karşılaştırmaya gerek yok. Çünkü komplimanter. Bu karşılaştırmayı Deloitte firması, özellikle Moskova, Dubai, Varşova gibi kentler açısından yaptı ki bence daha anlamlı. Kaldı ki onlar dahi rakip değil bana. Dünyada yapacak o kadar ticaret var ki, yeter ki büyüme olsun. Büyüme nerede varsa oraya gitmemiz lazım” dedi.

 

“En Hızlı Güney Doğuda Büyüyoruz”

İş Bankasının bankacılık işleri açısından bakıldığında ise en hızlı Güneydoğu’da büyüdüğünü bildiren Özince, burada ciddi sıkıntılar da olduğuna işaret ederek, “Örneğin Diyarbakır’da İş Bankası’nın bir şubesi, sonra bir kaç bankanın şubeleri komple yakıldı. Çalışanlar çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Bunların işimizi yapmaya engel olmuyor. Dünyanın her yerinde terör, çeşitli sabotajlar ve kazalar olabilir. Fakat bu riskleri de yönetmek iş hayatının gereği. Riskler varsa, muhakkak faydalar da var” diye konuştu.

 

“Sermaye Piyasaları Nakdi ve Gayri Nakdi Açıdan Derinleşmeli”

Türkiye’nin önümüzdeki 20-25 yılda G20 içindeki konumunu, belki G10’a doğru zorlayacağını belirten Özince, bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin, ekonomik ihtiyacına cevap verecek bir mali sektöre ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu açıdan sermaye piyasalarının da derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özince, “Sermaye piyasasında menkul ve gayrimenkul açısından, en iyi koşullarda ticaret edilebilecek bir ortam sağlanmalı. Bu sadece Türkiye değil, Türkiye coğrafyasındaki ülkelerin tümü açısından da gerekli” dedi.

 

“İstanbul Finans Merkezi İlave 150 Bin İstihdam Yaratır”

Bu açıdan bakıldığında, İstanbul’un dünyanın en büyük kent ve ekonomilerinden biri olduğunu, Ortadoğu’daki bazı kuruluşların merkezlerini İstanbul’da konuşlandırdığını belirten Özince, “Bugün bankacılık ve finans sektöründe yaklaşık 200 bin kişi çalışıyor. Sadece İstanbul Finans Merkezi’nin 150 bin kişi civarında bir ilave istihdam yaratacağını düşünüyoruz. Ben bunun çok daha ötesinde olacağını düşüyorum” dedi.