Cayman Adaları Off-Shore Finans Merkezi

Cayman Adaları Off-Shore Finans Merkezi

Cayman Adaları 1962 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Nüfusun beşte biri denizcilikle %75’i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Halk tarım, balıkçılık, gemilerde işçilikde yapmaktadır. Yiyecek ve tüketim ürünlerinin %90’ı yurtdışından ithal edilmektedir. Son 30 yılda gelen hükümetler Cayman Adalarını iki ana sektör üzerine oluşturmuştur. Bunlar sanayi, mali ve turizm hizmetleridir. Bu sektörler için yeni yasalar çıkartılmış, yollar, altyapı çalışmaları, ofisler, deniz suyundan temiz su elde edilmesi çalışmaları yapılmıştır. 1952 yılında uçak pisti yapılması adalara erişimde çok büyük katkı sağlamış, istikrarlı politikası ve politik teşvikler ile altyapı, eğitim, sağlık alanında gelişmeler kaydedilmiştir.

Cayman Adaları başarısını hukuk ve muhasebe şirketleri ile 1973 yılında istikrarlı olarak çekim sağlayarak gerçekleştirmiştir. 1953’te Barclays Cayman’da bir şube açtı. Cayman Adaları dünyanın en büyük beşinci finans merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu sektörde başarılı olmak için siyasi ve ekonomik istikrar, duyarlı hukuk sistemi, güvenilir bankacılık ortamı ve kabul görmüş vergi sistemi, bunların yanı sıra vergi kaçırma ve kara paranın aklanmasına engel olmak için gerekli güven düzeyi sağlanmıştır.
Çifte vergilendirmenin önüne geçilmiş, vergilendirme için birçok ülke ile bilgi alışverişi anlaşmaları yapılmıştır. Şüpheli durumlarda raporlama zorunluluğu getirilmiştir. 700 kişi istihdam edilmektedir. Yüksek standartlara sahiptir.