Bahamalar Off-Shore Finans Merkezi

Bahama, Haiti ile Florida’nın güney batısında 700 küçük adadan oluşan, 1717 yılında, bağımsızlığına kavuşmuş, 1973 yılına kadar İngiltere’nin egemenliği altında bulunmuş adalar topluluğudur. Nüfusu 250.000 civarında olup, bu nüfusun yaklaşık 150.000’i başkent Nassua’da yaşamaktadır. Son yıllarda önemli gelişmeler gösteren uluslararası bankacılığı sayesinde finans sektörü Bahama’daki ekonomik faaliyetler içinde turizmden sonra ikinci sırayı almıştır. Çalışabilen işgücü sayısı yaklaşık 80.000 olan Bahama’da 3.000 kişi finans sektöründe istihdam edilmektedir.

Bahama’nın uluslararası çapta off-shore finansman merkezi olarak gelişmesinde, vergi cenneti olması en önemli etkendir. Diğer bir ifadeyle, kişi veya kurumların elde ettiği kazançlar üzerinde gelir ve kurumlar gibi doğrudan vergilemenin olmayışı Bahama’yı finans merkezi haline getirmiştir. Bahama’nın, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Güney Amerika ülkelerine çok yakın olması, finansal faaliyetler için özellikle gerekli olan telekomünikasyon imkanları sağlaması, Londra ve Amerika kıtasındaki ülkelerin çoğu ile düzenli biçimde hava yoluyla taşımacılık yapması, Amerika ile aynı saat diliminde bulunması gibi nedenlerle, finansal merkez olarak gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Belirtilen bu faktörlere, Bahama’nın politik istikrarı, turizm imkânları ve yetkili mercilerin finansal konularda izlediği politikayı da ilave etmek gerekir.